30. 11. 1989

01.10.2018

Ministerstvo školství zrušilo výuku marxismu-leninismu na českých vysokých školách. Na stanici Hvězda Československého rozhlasu pravidelné vysílání Občanského fóra, půl hodiny ráno a hodinu večer. Ministerstvo zahraničí vyjádřilo údiv a znepokojení nad tím, že se východní a západní Německo vyslovily pro sjednocení.