Společnost 89 si stanovila úkol připomenout 10. a i následující výročí listopadových událostí roku 1989 a za tím účelem připravila projekt "10 let poté" v roce 1999. Hlavním cílem připravovaných akcí byla a je důstojná prezentace společenských změn nastartovaných událostmi 17. listopadu 1989, včetně jejich aktuální projekce do doby na konci druhého milénia. 

16. 11. 1999 

Výstava fotografií "Deset let - události 1989 - 1999 ve fotografii MF DNES"

Celý projekt zahájila 16. listopadu retrospektivní výstava, prezentující sled událostí od roku 1989 do letošní ratifikace vstupu České republiky do NATO viděný objektivy fotografů našeho mediálního partnera Mladé fronty Dnes. Nosná část výstavy "Deset let" byla vystavena v prostorách Karolina Univerzity Karlovy, kde byla autory představena i knižní podoba výstavy.

Týden v Rock Café a setkání při křtu knihy "Sto studentských revolucí"

V předvečer výročí demonstrace dne 16. listopadu 1999 pozvala Společnost 89 do Rock Café na Národní třídě představitele studentského hnutí roku 1989. V jednom ze sálů klubu byla současně zpřístupněna výstava fotografií a dokumentů "Studenti a rok 1989", v kinosále se promítly videokazety, sestavené na základě zachovaných a dosud nepublikovaných záběrů ze studentské stávky. Autoři knihy "Sto studentských revolucí" (NLN, 1999), vědečtí pracovníci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR M. Otáhal a M. Vaněk, představili své dílo, mapující metodou "oral history" osudy vybraných studentů z celé ČR. Po celý týden se klub Rock Café stal informačním centrem se zajímavým kulturním programem.

17. - 18. 11. 1999

Vzpomínkové zastavení 17. 11. 1999 u památníku na Národní třídě v Praze.

Položením kytice a zapálením symbolické svíčky u památníku na Národní třídě vyvrcholilo důstojné připomenutí studentské demonstrace 17. listopadu 1989.

Konference "10 let poté - na prahu nového tisíciletí"- zahájení

Na dny 17. a 18. listopadu 1999 Společnost 89 ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a East West Institutem připravila konferenci "10 let poté - na prahu nového tisíciletí", která se konala ve Španělském sále Pražského hradu. Program konference byl následující:

Středa, 17. listopad 1999:
Panelová diskuse I.: "Deset let poté z mezinárodní perspektivy"
Moderátor: Timothy Garton Ash, Oxford University
Panelisté: Václav Havel, bývalý prezident ČSFR a současný prezident České republiky, George Bush, bývalý prezident Spojených států amerických, Michail Gorbačov, bývalý prezident Svazu sovětských socialistických republik, Helmut Kohl, bývalý kancléř Spolkové republiky Německo, Danielle Mitterandová, vdova po bývalém prezidentovi Francie, Margaret Thatcherová, bývalá premiérka Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Lech Walesa, bývalý prezident Polské republiky.

Čtvrtek, 18. listopad 1999:
Panelová diskuse II: "Společenský vývoj v ČSFR a České republice od roku 1989"
Panelová diskuse III: "Role zahraničních investorů v procesu transformace"
Panelová diskuse IV: "Česká republika v regionálním kontextu"
Panelová diskuse V: "Deset let transformace v České republice"
Panelová diskuse VI: "Česká republika v 21. století - vize nové generace"
Českou televizí byla konference přenášena v přímém přenosu na ČT1. Správou českých center byla celá konference "10 let poté" živě přenášena také na internetu na www.czech.cz.

Slavnostní koncert Společnosti 89 k listopadovému výročí - 

Česká filharmonie v Rudolfinu

Ve spolupráci s Českou filharmonií Společnost 89 připravila na podvečer 17. listopadu 1999 v sále Rudolfina koncert klasické hudby, kde pod taktovkou Vladimíra Ashkenazyho zazněla díla B. Martinů (Památník Lidicím), a L. van Beethovena (Symfonie č. 9). Jako sólisté vystoupili Shinobu Satoh, Marta Beňačková, Jan Ježek a Peter Mikuláš, dále pak Kühnův smíšený sbor a Pražský komorní sbor.

19. 11. 1999

Setkání zakladatelů Občanského fóra v Činoherním klubu

Dne 19. listopadu 1999 uplynulo přesně deset let od založení Občanského Fóra. Ve spolupráci s Činoherním klubem zorganizovala Společnost 89 neformální setkání, doplněné projekcí dnes již historických obrazových záběrů z prvních hodin opoziční platformy, která svrhla totalitní režim v tehdejší ČSSR. 

Happening "Skanzen totality" na Václavském náměstí

Závěrečnou akcí projektu se 20. listopadu stalo společné odpoledne pro všechny občany na Václavském náměstí, v jehož rámci probíhala zajímavá soutěž o tzv. GGG (Guláš Gustáva Gusáka). V rekonstruovaném "Skanzenu totality" se veřejnost mohla vrátit do doby, kdy nám vládly nomenklaturní kádry, na potraviny bylo nutno stát frontu, arogance úředníků neznala mezí, veksláci postávali před Tuzexy s bony v rukou a ulice brázdili všemocní příslušníci Veřejné bezpečnosti. Do rekonstrukce "socialistické reality" byli zapojeni dnešní studenti, jež si tímto způsobem připomenuli atmosféru, kterou mohli vnímat pouze jako děti. 

Zahájení "SKANZEN TOTALITY" 

Tuzex

Pionýři a budovatelské písně 

Řeznictví

Učebna CO

Demonstrace a zásah VB

© 2018 S9 Company s.r.o.,  Svatoslavova 766/19, Praha 4, 140 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky