Lidé podílející se na projektu v roce 1999

ČESTNÝ VÝBOR

Součástí organizační struktury příprav projektu "10 let poté" je čestný výbor. Jeho členové jsou významnými osobnostmi českého kulturního, duchovního a společenského života.Funkci předsedy čestného výboru Společnosti 89 přijal prezident ČR Václav Havel. členy předsednictvu čestného výboru poskytujícími záštitu nad projektem "10 let poté" se stali: předseda vlády ČR Miloš Zeman, předseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR Václav Klaus a primátora hlavního města Prahy Jan Kasl. Definitivní podoba čestného výboru: 

Havel Václav, předseda Čestného výboru
Kasl Jan, člen předsednictva Čestného výboru
Klaus Václav, člen předsednictva Čestného výboru
Zeman Miloš, člen předsednictva Čestného výboru
Halík Tomáš, člen Čestného výboru
Malý Karel, člen Čestného výboru
Malý Václav, člen Čestného výboru
Medek Ivan, člen Čestného výboru
Moserová Jaroslava, člen Čestného výboru
Schwarzenberg Karel, člen Čestného výboru
Tigrid Pavel, člen Čestného výboru 

SPOLEČNOST 89

Jan Bubeník
Soňa Podušková
Martin Poduška
Igor Barva

EASTWEST INSTITUT

Vasil Hudák - viceprezident a ředitel Evropského centra EWI
Dagmar Ašerová - ředitelka Evropského centra

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Česká televize - Renata Elhenická
Český rozhlas - PhDr. Josef HavelVáclav Bartuška

STUDENTSKÉ LISTY

Martin Benda
Igor Chaun
Martin Mejstřík
Monika Pajerová
Šimon Pánek
Jan Vidím
Pavel Žáček

OSTATNÍ INSTITUCE

Karel Březina, Úřad vlády ČR
Vladimír Hanzel, Kancelář prezidenta ČR
Terezie Jungrová, Magistrát hl.m. Prahy
Joska Skalník, umělec
Miroslav Vaněk, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR


Anketa - 10 let POTÉ

Co pro Vás na prahu nového tisíciletí znamená listopad 1989? 

Václav Bartuška 

Společnost 89, člen programové rady 

„Listopad ´89 pro mne znamená šanci na normální život v normální zemi.“

Jan Bubeník 

Společnost 89, předseda  

„I po letech jsem šťastný, že jsem jako student mohl být součástí zásadní listopadové změny naší země. Nyní vidím, že pro nás tato změna byla pouze začátkem, příležitostí, jakoby druhým narozením a šancí vstoupit do 3. tisíciletí jako svéprávní a svobodní lidé.“

Václav Havel 

Společnost 89, předseda čestného výboru 

„Jeden ze svých projevů na Václavském náměstí v listopadu 1989 jsem ukončil poněkud patetickým zvoláním: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí! Po deseti letech dodávám: Nemusí, ale měla by!“

Vlastimil Ježek

Společnost 89, člen programové rady 

„Konec dlouhého podzimu na prahu nadějného jara. Pokud si to tak jako zatím vždy , sami nepokazíme.“

Jan Kasl 

Společnost 89, člen čestného výboru 

„Listopad 89 znamenal zásadní změnu mého života ve všech oblastech, s výjimkou rodinných vztahů. Kdyby nebylo listopadu, nemohl bych projektovat domy, které jsem projektoval, nikdy bych nevstoupil do politického života a nebyl bych dnes primátorem. Především však pro mne znamenal svobodu projevu, cestování, a vyjádřit to co si myslím a pokusit se o realizaci těchto myšlenek.“

Václav Klaus 

Společnost 89, člen čestného výboru 

„Listopadové události roku 1989 a následný vývoj pro mne znamenaly vyplnění celoživotního snění (ale i snažení se) o konec komunismu a o vytvoření svobodné společnosti. Moje generace, trochu namlsaná nadějným rozběhem šedesátých let, komunismus těžce nesla, protože jeden záblesk naděje už zažila. Přesto nerezignovala a jsem rád, že byla tak aktivní v první fázi naší polistopadové přeměny.“

Karel Malý 

Společnost 89, člen čestného výboru  

„Listopad 89 má pro mne zásadní význam. Nejenom tím, že pro nás pro všechny začal život ve svobodě, ale i tím, že jsem byl vtažen do nádherného - svou podstatou - procesu přetváření Karlovy univerzity a českého vysokého školství. To ovšem zní velmi oficielně, ale ten zmíněný proces byl naplněn hledáním, učením se, prací a skutečným vytvářením nového. Ne vždy se vše podařilo, ale pocit, že jsme vykonali dobrou práci, zůstává. Nadšení, pracovní nasazení, štěstí prvních dnů a let po roce 1989 by nás nemělo nikdy opustit a nemělo by být zaváto všedností a starostí o každodennost. Stejně tak však by z nás neměla zmizet pokora před dílem, které bylo vykonáno, i odvaha, touha a chuť ho dále budovat.“

Václav Malý 

Společnost 89, člen čestného výboru 

„Listopad 1989 byl jasným znamením, že touha po svobodě, vzájemné úctě a životě bez přetvářky se nedá natrvalo ničím udusit. V každém dřímá něco dobrého, i když možná příliš často jeho projevování překážíme sobeckým soustřeďováním se na své úzkoprsé potřeby. Slovo pravdy je očistné a lež nemá moc je přemoci. To vše zůstává pro nás šancí i nadějí pro budoucnost v roce desátého výročí listopadu 1989. “

Miroslav Vaněk 

Společnost 89, člen programové rady 

„Vzhledem k tomu, že k listopadovým změnám došlo v roce 1989, jsem si úplně jistý, že konci tisíciletí se opravdu nelze vyhnout. Snad by bylo možné vyhnout se různým "kosmetickým" vadám na kráse naší obnovené demokracie, ale nestaneme-li se ani v příštím tisíciletí počítači a zůstaneme lidmi, pochybuji, že změna první cifry letopočtu povede k našemu zásadnímu přeprogramování v míře a charakteru našich předností i chyb. Deset uplynulých let mohu brát jako rozumnou deziluzi tam, kde na počátku tohoto období nestály naděje, ale iluze, a jako výzvu pro budoucnost, která nemusí být termínovaná určitým datem, ale konkrétními kroky, činy a myšlenkami nás všech.“

Monika Pajerová 

Společnost 89, člen programové rady 

„Listopad 1989 změnil celý můj život. Dodnes ve mně zůstává jako zážitek lidské pospolitosti velkých přátelství a obětavosti. Vztahy tehdy prověřené trvají dodnes, naděje tehdy vzbuzená ve mně ještě někde je, i když se po deseti letech hůř hledá.... Tehdy jsme se do toho s přáteli pustili s obrovskou energií. Po listopadu jsme se rozjeli po světě, abychom se ještě něco naučili a získali nové zkušenosti. Dnes se znovu scházíme a zjišťujeme, že chceme pořád to samé - žít v zemí, za kterou se člověk nemusí stydět!“

© 2018 S9 Company s.r.o.,  Svatoslavova 766/19, Praha 4, 140 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky